เกี่ยวกับเรา

บริษัท เทเลคอม เอ็กซ์เพิร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด

     (Telecom Expert Management Co.,Ltd.) ประกอบธุรกิจผู้จัดหาบริการไอทีโซลูชั่น (IT Solutions Provider) มีความพร้อมในการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่ต้องการความหลากหลายของความชำนาญ ประกอบกับความรู้ความสามารถโดยตรงจากประสบการณ์การทำงานมากกว่า 8 ปี ในวงการสารสนเทศของประเทศไทย ประกอบกับเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กร และหน่วยงานมากมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั้ง Content (เนื้อหา) และการแนะนำบริการให้กับทุกภาคส่วนขององค์กรในประเทศไทย

เรามีความชำนาญครอบคลุมในทุกด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น

- Network

- Security

- System

- Wireless

- Infrastructure

- Communication

- Applications

- Broadcast

ติดต่อสอบถามบริการ info@tem.co.th หรือโทร 095-717-1583