>สินค้าโปรโมชั่น

ไม่ว่าท่านต้องการสิ่งใด

เราเข้าใจความซับซ้อนในการวางระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เราช่วยธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลกให้ประสบผลสำเร็จโดยจัดหาไอทีโซลูชั่นที่ทำงานได้รวดเร็ว รวมทั้งปรับปรุงระบบและขั้นตอนธุรกิจให้สมบูรณ์แบบ ประกอบกับวิเคราะห์ความต้องการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจ

ประสบการณ์ของเรา

เราให้บริการที่มีคุณค่ากับท่าน

ทีมผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบของเรา สามารถช่วยในการวางระบบพื้นฐานไปจนถึงระบบข้อมูลที่ซับซ้อน เช่น
– การออกแบบ และสร้างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ หรือแอพพลิเคชั่นตามความต้องการของลูกค้า
– ให้คำแนะนำ จัดหาเทคโนโลยีที่ดีที่สุด คุ้มค่าที่สุดแก่ลูกค้า
– ผสานการทำงานกับฮาร์ดแวร์ใหม่หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้อยู่ ให้มีประสิทธิภาพที่สุด
– ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้า หรือซอฟต์แวร์สำเร็จรูปจากผู้นำตลาด

บริการของเรา

รับเขียนโปรแกรมบนมือถือ

รับเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือและแทปเลต iPhone, iPad, Android, Window Phone โดยเรามีทีมงานที่ถนัดหลากหลายภาษา เช่น Objective-C, Swift, Java, C# ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมอะไร เราสามารถออกแบบและจัดทำให้ท่านได้

พัฒนาโปรแกรมสำหรับ Windows/PC

ไม่ใช่แค่ โทรศัพท์มือถือ และ เว็บไซต์เท่านั้น ทางบริษัทยังพัฒนาโปรแกรมสำหรับใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ซึ่งยังสามารถตอบโจทย์การใช้งานที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ทั้งแบบ Offline และ Online

WEBSITE & APPLICATION
บริการพัฒนา Website ที่รองรับการใช้งานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และ Applicaton ที่รองรับระบบ iOS และ Android โดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานของลูกค้า ให้ได้งานที่มีคุณภาพที่สุด

DESIGN
บริการออกแบบ Website, Application, Logo รวมไปถึง Artwork ต่างๆ โดยที่ให้ความสำคัญกับความสวยงาม และยังคำนึงถึงการใช้งาน

MAINTENANCE
บริการดูแลระบบ ซ่อมบำรุง และให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้น

MARKETING
บริการดูแลในส่วนของการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มยอดขาย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ เช่นการทำ SEO, สร้าง Content บน Social Media ของคุณ รวมถึงการโปรโมทผ่าu Influencers

รับเขียนเว็บทุกประเภท

พัฒนา Web Application สำหรับงานทุกประเภททั้งเว็บไซต์ทั่วไป, เว็บจำหน่ายสินค้า, เว็บบริษัท, หรือ เว็บแอปพลิเคชัน เช่น โปรแกรมสต๊อคสินค้าออนไลน์
ทีมมีความเชี่ยวชาญ ทางด้าน PHP, MySQL, CSS, Javscript และ Framework ยอดนิยมอย่าง Laravel, Codeigniter ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

WEBSITE & APPLICATION
บริการพัฒนา Website ที่รองรับการใช้งานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และ Applicaton ที่รองรับระบบ iOS และ Android โดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานของลูกค้า ให้ได้งานที่มีคุณภาพที่สุด

ให้บริการไอทีโซลูชั่นตามที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้ความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ทางด้านไอที และแก้ไข ปรับปรุง ให้คำปรึกษาในการออกแบบให้โครงสร้างทางด้านไอทีสามารถสนับสนุนการทำงานขององค์กรธุรกิจได้เป็นอย่างดี

รวมถึงการจำหน่ายสินค้าไอทีโซลูชั่นแบบครบวงจร ซึ่งเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และเทคโนโลยีตามโครงสร้างที่ออกแบบ หรือตามที่ลูกค้าต้องการได้ทุกชนิด

บริการวางแผนการตลาดอย่างครบวงจร กำหนดกลยุทธ์เป้าหมาย กลยุทธด้านการสื่อสาร ช่องทางโฆษณาออนไลน์ กลุ่มเป้าหมาย การวัดผลและงบประมาณ รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ให้คำปรึกษาในการลดค่าใช้จ่ายทางด้านไอทีของลูกค้าทั้งระบบ โดยใช้ประสบการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้บริการในการเจรจาต่อรองเพื่อลดราคา รวมถึงการสำรวจเทคโนโลยีปัจจุบันให้สอดคลอดกับการใช้งานของลูกค้าด้วย โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายของลูกค้าสูงสุด 70%

สินค้าขายดี

ผลงาน

>> ผลงานทั้งหมด

ข่าวสาร

admin

ธันวาคม 29, 2020

>> ข่าวสารทั้งหมด

บทความ

>> บทความทั้งหมด

Message us