Google G-Suite แบบตลอดชีพ

ประเภท Lifetime เข้ากับโดเมนของธุรกิจ

– พื้นที่เก็บข้อมูลไม่จํากัด ต่อ User

– สามารถใช้งานระบบ User Admin เพื่อเข้าไปจัดการ User ภายใต้โดเมนและองค์กรของตนเอง
(เปลี่ยนแปลงข้อมูล User, Reset รหัสผ่าน, ลบ User ออกจากโดเมนได้)

จํานวน(Account) ผู้ใช้งาน 100 Users
*ราคาปกติ 7,500 บาท/ User ให้ส่วนลดพิเศษ 500 บาท/User

ค่าบริการ Release โดเมนจาก G Suite เดิมที่ใช้งานอยู่ราคาเริ่มต้น 2,000 บาท (ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า)

บริการย้ายข้อมูลจาก Email ปัจจุบัน ราคา: 1,000 บาทต่อ 1 Email (ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า)

อบรมการใช้งานพื้นที่กทม.และ ปริมลฑล สําหรับ Users 1 วัน ราคา 10,000 บาท (ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า)

**รับประกันการติดตั้ง 12 เดือน

บริการ Consult การตั้งค่า Google G Suite แพคเกจ Business Features

แชร์
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Message us