ความสัมพันธ์ของ CONTENT MARKETING

เนื้อหาของคุณจะต้องเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับธุรกิจของคุณ และเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ เป็นข้อความที่ลูกค้าต้องการอ่าน หรือกำลังสนใจที่ต้องการหาข้อมูลสามารถค้นหาใน Google รวมถึงเป็นเนื้อหา SEO  (Search Engine Optimized) คือ เนื้อหาที่สามารถปรากฏขึ้นบน Google ในลำดับต้นๆ และง่ายในการค้นหาหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ

SEO มีดีอย่างไร?

คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง และ SEO มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด SEO คือ การทำให้เว็บไซต์ของคุณอยู่ในอันดับที่ดีที่สุดของหน้าแสดงผลการค้นหาใน Search Engine อย่าง Google ดังนั้น Content marketing ที่ดี คือ ต้องเป็นเนื้อหาที่ถูกต้องตามหลักของ Search Engine Optimized เนื้อหาของคุณจะปรากฏขึ้นบน Google เพราะ SEO เป็นส่วนหนึ่งของ Search Engine Marketing

คอนเทนต์ สร้างความเชื่อมั่น

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของ คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง คือ เนื้อหาการเขียนเกี่ยวกับช่องทางธุรกิจของคุณต้องสื่อสารอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอจะสามารถสร้างความไว้วางใจ สร้างความเชื่อมั่น สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อแสดงถึงประสบการณ์และความชำชาญทางธุรกิจของคุณ

คอนเทนต์ สร้างภาพลักษณ์

Content marketing มีบทบาทสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท ไม่ว่าคุณจะเป็นเพียงเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก แต่ภาพที่สื่อออกไปในเนื้อหาทางการตลาดจะมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจของคุณ

สำหรับ คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง เนื้อหาโดยรวมจะต้องเกี่ยวเนื่องกัน เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ และต้องเป็นเนื้อหาที่มีคุณค่า สามารถสื่อสารออกไปตรงกลุ่มเป้าหมาย สามารถสร้างความเชื่อมั่น สร้างเครือข่ายสังคมในธุรกิจของคุณได้อย่างคุ้มค่า เนื้อหาที่ดีต้องมีทั้งคุณภาพ และปริมาณอย่างเหมาะสม ความสม่ำเสมอในการสื่อเนื้อหาออกไปก็เป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิ่งอื่นใด เนื้อหาที่ดีจะเป็นการตอกย้ำในธุรกิจของคุณอย่างชัดเจน