เทรนด์รูปแบบคอนเทนต์ ปี 2017-2018

เนื่องจาก การทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง ให้ทันยุคสมัยนั้น จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ทัน เพราะฉะนั้นรูปแบบของ Content Marketing ในปัจจุบนนี้ ไม่ใช่คอนเทนท์ในรูปแบบบทความ หรือข้อความอีกต่อไป ในยุคออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง Smart phone เป็นอุปกรณ์ที่คนจำนวนมากเข้าถึง ดังนั้นรูปแบบของคอนเทนท์ในยุคสมัยนี้ จะรวมไปถึง รูปภาพ, อินโฟกราฟฟิค หรือแม้แต่ สื่อวีดีโอ ก็เป็นส่วนสำคัญของการทำ Content marketing ในยุคนี้  ซึ่งเราสามารถให้บริการได้ในทุกรูปแบบของการทำคอนเทนท์มาร์เก็ตติ้ง