มอบเครื่องวัดอุณหภูมิแก่ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 โดยคุณกฤษฎา แก้ววัดปริง ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเลคอม เอ็กซ์เพิร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด มอบเครื่องวัดอุณหภูมิไร้การสัมผัสแก่ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับเกียรติรับมอบโดยท่าน พล.ต.ต. ภรศักดิ์ นวนหมู ผู้บังคับการภูธรจังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้สำหรับการคัดกรองเบื้องต้นไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้ที่เข้ามาติดต่อกับหน่วยงาน รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

บริษัท เทเลคอม เอ็กซ์เพิร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด เราสนับสนุนตามนโยบายการคัดกรองไวรัสโควิด-19 มาโดยตลอด เราเล็งเห็นความสำคัญของเจ้าหน้าที่ที่เสียสละในการปฏิบัติงานอย่างแข็งขัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ควรจะต้องลดการสัมผัสให้มากที่สุด เพื่อรักษาสุขภาพในการปฏิบัติงานที่สำคัญกับประชาชนด้วยสุขภาพที่ดีต่อไป

บริษัทฯ ขอเป็นตัวแทนเพื่อส่งมอบอุปกรณ์ในการดำเนินงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์กับประชาชน ณ ที่นี้

#เทเลคอมเอ็กซ์เพิร์ทแมเนจเม้นท์ #temcoth

แชร์
Message us