ยินดีกับคุณกฤษฎา ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ทางด้านสมาร์ตซิตี้

แสดงความยินดีกับคุณกฤษฎา แก้ววัดปริง ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเลคอม เอ็กซ์เพิร์ท แมเนจเม้น จำกัด
ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ทางด้านสมาร์ตซิตี้ และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยหลักสูตรสมาร์ตซิตี้ และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานี้ เพื่อรองรับการเติมโตทางด้านสมาร์ตซิตี้ในประเทศไทย และเอเชีย

แชร์
Message us