หนังสือรับรองการทำการตลาดออนไลน์ SME Digital

คณะผู้บริหารและทีมงานT.E.M. ขอร่วมแสดงความยินดีกับ

“คุณภัสราภรณ์. ปั้นพุ่มโพธิ์” ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด คนเก่งของเรา

✅ที่ได้เข้าฝึกอบรมและผ่านการทดสอบ✅
ในหลักสูตรการทำการตลาดออนไลน์ “SMEs Digital Move Fast.”
โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) SME D Bank และ DEPA

ทั้งนี้ยังตอบสนองนโยบายของคณะผู้บริหารฯT.E.M.
ในด้านการพัฒนาบุคลากร ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
อย่างมีคุณภาพ เพื่อยกระดับการบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา
T.E.M. สัญญาว่าเราจะมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าบริการด้านไอที เทคโนโลยี
รวมถึงการพัฒนาบุคคลากรให้มีความพร้อมในการให้บริบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องต่อไป

แชร์
Message us