IIME.ME โดยนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท เทเลคอม เอ็กซ์เพิร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด เราให้การสนับสนุนกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาศักยภาพของน้องๆ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาไปสู่ตลาดแรงงานของประเทศ เรารับนักศึกษาฝึกงานเพื่อให้น้องๆ ได้พัฒนา เตรียมตัวเข้าสู่สายงานที่น้องๆ ตั้งใจ

ปีนี้ เรามีนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ซึ่งน้องๆ มีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองเป็นอย่างดี ทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญ และความสามารถของน้องๆ จึงเกิดเป็นแคมเปญสตาร์ทอัพธุรกิจ

ชื่อว่า IIME.ME เป็น “นามบัตรดิจิทัลออนไลน์ ” ในส่วนของรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้น ฝากติดตาม และอุดหนุนน้องๆ ด้วยนะครับ

เป็นกำลังใจ และเป็นลูกค้า ให้กับน้องๆ ด้วยนะครับน้องๆ ทำกันเอง โดยพี่เป็นโค้ช ..ช่วงโควิดเราไม่ทิ้งกันนะฮะ ..>> https://www.facebook.com/iimecard <<📌www.iime.me📌

แชร์
Message us