PR กับ AD เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?

หลายๆคน มักจะสับสนว่า public relations (PR) กับ Advertising (AD) มันมีความคล้ายหรือเหมือนกันยังไงนะ? เพราะจริงๆแล้วถ้าเราเห็นโดยทั่วไป มักแยกไม่ค่อยออกกัน ซึ่งในความเป็นจริง 2 สิ่งนี้มีความต่างที่ซ่อนอยู่ วันนี้แอดมินจะมาทำให้ทุกคนไขข้อสงสัยกันค่ะ
public relations (PR) คือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อก่อให้เกิดการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยมีความเชื่อมโยงกับงานบริหารองค์กร

Advertising (AD) คือ กิจกรรมสื่อสารมวลชนที่ผู้ซื้อโฆษณาจ่ายเงินไป เพื่อหวังผลในการจูงใจ ให้ผู้รับสารแสดงพฤติกรรมเชิงบวกต่อธุรกิจ

ความแตกต่างของ 2 อย่างนี้มีอะไรบ้างล่ะ?

1. วัตถุประสงค์

การโฆษณา กระทำโดยผู้ขายสินค้า เพื่อที่จะประกาศให้ประชาชนรับรู้เรื่องราวและรายละเอียดต่างๆของเขาว่าขายอะไร มีคุณภาพ ประโยชน์ อย่างไร

ตัวอย่างเช่น อาจจะเป็นการใช้วิธีการชักจูงใจให้ผู้บริโภคซื้อสินค้า ผู้ขายมีผลกำไรให้ได้มากที่สุด

การประชาสัมพันธ์ มุ่งถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในระยะยาวและมีวัตถุประสงค์คือ ต้องการเปลี่ยนแปลงท่าที ความคิดเห็น ทัศนคติและพฤติกรรม

ตัวอย่างเช่น เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการยอมรับ ศรัทธา และสนับสนุนในตัวขององค์กร

2. วิธีการ

การโฆษณา ต้องใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อจูงใจและดึงดูดความสนใจให้ผู้บริโภคซื้อสินค้า

ตัวอย่างเช่น เป็นวิธีการเลือกข่าวสารและเลือกสื่อที่จะต้องใช้เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มเป้าหมาย

การประชาสัมพันธ์ ใช้วิธีการที่จะให้ข่าวสารคลอบคลุมประชาชนโดยทั่วไป

ตัวอย่างเช่น เป็นการส่งข้อมูลข่าวสารแบบที่ไม่เฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย คือใครก็ได้ที่ต้องการจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์กร

3. เทคนิคที่ใช้

การโฆษณา ใช้เทคนิคการโจมตีตรงหน้าและเป็นการสื่อสารทางเดียวให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายจริง ๆ

ตัวอย่างเช่น เป็นการให้ข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา เพื่อต้องการขายสินค้ากับลูกค้า

การประชาสัมพันธ์ ใช้เทคนิคทางอ้อมเพื่อปลูกฝังให้ประชาชนค่อยๆรู้จักและกล่าวขวัญถึงองค์กรหรือสถาบันในแง่ที่ดี

ตัวอย่างเช่น จะเป็นการให้ข้อมูลล่าวสารในเชิงต่าง ๆ ที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการซึมซับข้อมูลข่าวสารขององค์กรโดยองค์กรจะดำเนินการในระยะยาวเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความจดจำในตัวขององค์กร

4. งบประมาณ

การโฆษณา มีค่าใช้จ่ายสูงมากทั้งในแง่การผลิตงานโฆษณาและการใช้สื่อ สื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

ตัวอย่างเช่น เป็นการใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเพื่อที่ของสื่อต่าง ๆ เพื่อนำมาโฆษณา อาจมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการจัดจ้างบริษัทรับจัดทำโฆษณา  ค่าใช้จ่ายในเกี่ยวกับพรีเซ็นเตอร์ และทีมงาน

การประชาสัมพันธ์ มักจะใช้ค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า เพราะส่วนใหญ่มักเป็นการขอความอนุเคราะห์ และงานประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่ใช้วิธีการพูด เขียน และการพบปะกันเป็นส่วนตัว

ตัวอย่างเช่น เป็นการขอความอนุเคราะห์จากสื่อมวลชนเพื่อที่จะนำข้อมูลข่าวสารขององค์กรลงในสื่อต่าง ๆ อาจเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับสื่อมวลชน

สรุปแล้วการประชาสัมพันธ์ จะเป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร เน้นความเป็นจริง และไม่คาดหวังผลตอบแทนจากการPR ส่วนการโฆษณา เน้นการสร้างภาพจดจำ ขายสินค้า โดยใช้เครื่องมือทางการตลาด เพื่อทำให้เกิดอยากซื้ออยากขายนั้นเอง..

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

เทเลคอม เอ็กซ์เพิร์ท แมเนจเม้นท์

“ที่หนึ่งเรื่องไอทีเทคโนโลยี.. ให้คุณก้าวล้ำไปกับเรา..”

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

———————–

ติดต่อสอบถามได้ที่ : For more information

☎️ : 02-0989566

🌍 : www.tem.co.th

📨 : info@tem.co.th

#WEBSITE #APPLICATION #Software #MAINTENANCE

#MARKETING #SocialMedia #ITSolutions #ITconsultant

#smarthome #smartcity #โควิด19 #ลดความเสี่ยงโควิด19

#TEMCOTH #PR #AD #โฆษณา #ประชาสัมพันธ์

แชร์
Message us