อุปกรณ์ตรวจจับใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิ

eCloudtec AI Face Recognition

AI Face Recognition
อุปกรณ์สแกนหน้าตรวจวัดอุณหภูมิ

 • จดจําใบหน้า บันทึกหน้าคนได้มากกว่า 30,000 หน้า และรองรับ visitor ผ่านเข้าออก
 • ตรวจวัดอุณหภูมิได้อย่างแม่นยํา และได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว – สามารถติดตั้งร่วมกับการสั่งเปิดปิดประตูอัตโนมัติได้
 • ลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อที่เกิดจากการสัมผัส
 • มีรายงานการเข้าออก สามารถใช้แทนบัตรตอกหรือสแกนนิ้วให้แก่พนักงานเข้างานได้
 • ตรวจสอบย้อนหลังสําหรับ Visitor ที่ผ่านเข้าออก (จํานวนวันที่ย้อนหลัง ขึ้นอยู่กับจํานวนคนเข้าออกต่อวัน)
 • ป้องกันการใช้ภาพถ่าย หรือวีดีโอ แทนคนจริง
 • บันทึกข้อมูลต่างๆ ลงฐานข้อมูลโดยมีหน่วยความจำบนเครื่องและสามารถส่งออกข้อมูลที่บันทึกไปเก็บยังที่เก็บข้อมูลภายนอกได้
 • มีระบบแจ้งเตือนให้ใส่หน้ากากอนามัยก่อนผ่าน
 • แตกต่างด้วยระบบ AI ที่ไม่จําเป็นต้องตั้งหน้าตรงๆ ในการสแกน
แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Message us